NEN 3140 Keuring - header

Uw elektrische installaties gekeurd volgens NEN 3140 en NEN 1010

ruim 20 jaar ervaring
gecertificeerde bedrijfsprocessen
aannemers, bedrijven en particulieren

Inspectie voor technische installaties

Wanneer u volledig wil voldoen aan de eisen van de Arbowet, is de NEN 3140 keuring een belangrijk onderdeel van uw arbeidsinspectie. TAO Elektro specialisten staan voor u klaar om de keuring van elektrische objecten voor u nauwkeuring uit te voeren. Na uitvoering van de keuring kunt u erop vertrouwen dat de elektronische objecten binnen uw organisatie veilig gebruikt kunnen worden. En kunt u op goedkeuring rekenen van de arbeidsinspectie voor de elektronische bedrijfsvoering.

Onze specialisten hebben een breed expertise gebied dit betekent ook dat wij verschillende keuringen kunnen uitvoeren, zoals:

  • Keuring elektrische gereedschappen;
  • Keuring elektrische installaties;
  • Controle aardlekschakelaar;
  • Jaarlijkse controles;
  • Thermografie;
  • Aarding;
  • Bliksembeveiliging, zowel intern als extern.

TAO Elektro staat klaar voor ieder project. Bent u op zoek naar een van de bovenstaande inspecties of heeft u vragen op het gebied van elektra? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

 

Wat is de NEN 3140 keuring?

De NEN 3140 is de Nederlandse Norm voor een veilige bedrijfsvoering bij werkzaamheden waarbij met, aan of in de buurt gebruik wordt gemaakt van elektrische apparatuur waar laagspanning op staat. Laagspanning houdt maximaal 1.000 volt wisselspanning en 1.500 volt gelijkspanning. Elektrische apparatuur in uw organisatie kan een arbeidsmiddel zijn of zich bevinden in het bijzijn van uw personeel. In deze gevallen is de NEN 3140 keuring van toepassing.

De NEN 3140 dient als richtlijn voor de besluitvorming van de arbeidsomstandigheden van de arbeidsinspectie. De werknemers moeten zich houden aan de Arbowet en werkgevers dienen aan te kunnen tonen dat zij alles hebben ingezet om dit te kunnen faciliteren. De NEN 3140 omschrijft de voorschriften voor alle aanwezige elektronische objecten in de organisatie.

De NEN 3140 is op te delen in drie verschillende thema’s, namelijk:

  1. Iedereen moet veilig gebruik kunnen maken van de elektrische installaties.
  2. De elektrische arbeidsmiddelen moeten veilig gebruikt kunnen worden.
  3. Personeel dat werkt of in de omgeving van elektrische objecten moeten op de hoogte zijn van de veiligheidsrichtlijnen.

De NEN 1010 inspectie

Naast de NEN 3140 is er ook de NEN 1010 inspectie hierbij hebben we te maken met een andere veiligheidsnorm. De NEN 1010 is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en het opleverdocument. De NEN 1010 is gemaakt voor de elektrotechnische installatiebranche. De norm is de veiligheidsbepaling voor laagspanning installaties.

Het verschil tussen de NEN 1010 en de NEN 3140

De NEN 1010 inspectie is normaal gesproken een eenmalige inspectie die wordt gebruikt voor vooral grootschalig aanpassen of het aanleggen van nieuwe elektrotechnische installatie. De NEN 3140 inspectie dient vooral als periodieke inspectie voor de RI&E, de Zorgplicht, Arbowetgeving en soms voor de verzekering.

Wij zijn er voor de regio’s Leerdam, Gorinchem, Culemborg, Meerkerk en Lexmond. Niet alleen voor keuringen en inspecties, maar ook voor beveiligingstechniek of zonnepanelen.